„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Administrator – Vivaldi Translation team