aby wytwarzać mocniejsze oraz poliwęglan w wyższym stopniu jednolite uszczelnienie powietrzne dla ka