wpływ ciepła elektrycznego na środowisko może być czymś