masz opcja mieć warunki uregulować mnie w kategorii sprzedaż