Wybierz papier bądź internetową z listy rozwijanej dla każdego kursu